Ukončené nájomné zmluvy

Prehľad nájomných zmlúv ukončených v roku 2020:

Prehľad nájomných zmlúv končiacich v roku 2021: