Výberové konania

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pracovnej pozície s názvom:
„Riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa s miestom práce Búdková 36, 91715 Bratislava“
ktoré sa konalo dňa 22.10.2022 a 25.10. 2022 v budove GR SPF, Búdková 36, 91715 Bratislava.

Link: