Pozrite sa, čo všetko realizoval Slovenský pozemkový fond

21. februára 2019 |

Pokračovať v podpore mladých, malých a poctivých farmárov, ktorí riadne obhospodárujú pôdu. Aj naďalej zefektívňovať procesy či elektronizovať agendu a vďaka tomu byť ešte bližšie k verejnosti. Toto sú zásadné zmeny, ktoré od júna 2017 realizoval Slovenský pozemkový fond na čele s generálnou riaditeľkou Adrianou Šklíbovou.

Uskutočnené zmeny vníma odborná i široká verejnosť ako začiatok novej éry SPF. „Máme za sebou úspešné, aj keď náročné obdobie. SPF posunuli vpred zvládnuté väčšie či menšie projekty, ako aj zabezpečenie nezneužívania fondu. Z SPF postupnými krokmi budujeme inštitúciu, ktorá chráni záujmy štátu i nezistených vlastníkov pôdy, čo je našou hlavnou úlohou,” vyhlásila Adriana Šklíbová a zároveň poukázala na výborné hospodárenie fondu napriek realizovaným legislatívnym či systémovým zmenám. To bolo v roku 2017 viac ako dvojnásobné v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

SPF pre vás pripravil odpočet – prehľadný materiál, v ktorom sa dozviete o všetkých zrealizovaných zmenách, ako aj ďalších plánoch. Všetkými inováciami a opatreniami, ktoré na pôde fondu zavádzame, chceme podporiť práve Vás – skutočných záujemcov o pôdu. Chceme posúvať poctivých farmárov dopredu a zveľaďovať to najcennejšie čo na Slovensku máme – našu pôdu.