Koronavírus COVID-19 – opatrenie – CALLCENTRUM

8. apríla 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 nebudú zajtra, t. j. vo štvrtok 9. apríla 2020, a od utorka 14. apríla 2020 do piatka 17. apríla 2020 vrátane dostupné služby CALLCENTRA SPF.

Pripomíname, že v súvislosti koronavírusom COVID-19 boli od stredy 11. marca 2020 zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF a od pondelka 16. marca 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave.