Národná rada Slovenskej republiky zvolila potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu

7. decembra 2018 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 38. schôdzi v opakovanej voľbe zvolila ďalších troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhovaných Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Nakoľko na októbrovej schôdzi parlamentu boli zvolení šiesti členovia navrhovaní Vládou SR a jeden člen navrhovaný výborom, Rada fondu môže začať vykonávať svoju činnosť.

Prvé zasadnutie novozvolenej Rady fondu je naplánované na 20. decembra 2018.

Profily všetkých zvolených členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.