Osobné podávanie zásielok na podateľni generálneho riaditeľstva SPF je opäť možné

17. mája 2021 |

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom oznamuje, že od pondelka 17. mája 2021 je opäť možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF.

Úradné hodiny podateľne GR sú nasledovné:

pondelok – štvrtok: 7:00 – 15:00

piatok: 7:00 – 12:30.

Napriek zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii žiadame žiadateľov a klientov, aby do priestorov podateľne generálneho riaditeľstva SPF vstupovali jednotlivo a aby naďalej dodržiavali základné hygienické opatrenia (prekrytie tváre, dezinfekcia rúk a odstup).