Na pôde SPF sa uskutoční pracovné stretnutie k Poľovnému revíru Teplá Voda

12. júna 2018 |
Dňa 25.06.2018 o 13:00 hod. sa na pôde Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava uskutoční pracovné stretnutie k téme: „Ďalšie smerovanie spôsobu užívania spoločného poľovného revíru Teplá Voda”.

Stretnutie je iniciované Slovenským pozemkovým fondom a jeho cieľom je transparentné riešenie situácie s novým užívaním poľovného revíru v prospech všetkých majiteľov poľovných pozemkov ako aj ostatných zainteresovaných strán.

Na stretnutie sú pozvaní najväčší vlastníci poľovných pozemkov v Poľovnom revíri Teplá Voda.