Národná rada Slovenskej republiky zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu

24. októbra 2018 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim zmluvným partnerom a žiadateľom, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej 35. schôdzi zvolila šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Nakoľko hlasovanie prebehlo až po polnoci, v zmysle schváleného materiálu začne trojročné funkčné obdobie zvolených členov rady plynúť zajtra, t. j. 25. októbra 2018.

Poslanci zároveň odhlasovali návrh, aby kandidáti, ktorých navrhol Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, boli volení v tajnom hlasovaní.

Rada fondu zatiaľ nemôže začať vykonávať svoju činnosť, keďže v súlade so zákonom je potrebné, aby okrem šiestich členov navrhovaných Vládou SR bola zvolená aspoň nadpolovičná väčšina členov navrhovaných Výborom, t.j. minimálne traja členovia.

Profily šiestich nových členov Rady Slovenského pozemkového fondu sa nachádzajú v priloženom dokumente.