Nová ústavná definícia a rámec ochrany poľnohospodárskej pôdy

12. júna 2017 |

Dňa 01.06.2017 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Citovaný predpis zadefinoval poľnohospodársku pôdu ako neobnoviteľný prírodný zdroj a ústavne zakotvuje rámec, ktorý umožní účinnú ochranu pôdy pred jej špekulatívnym výkupom s cieľom použitia na nepoľnohospodárske účely. Právne záväzný text predpisu je dostupný na nasledujúcej linke: