Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

30. novembra 2023 |

​Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár.

O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2023.