NR SR opäť volí nových členov Rady SPF

6. decembra 2018 |

Národná rada Slovenskej republiky opäť volí členov Rady Slovenského pozemkového fondu, prvé zasadnutie by sa mohlo uskutočniť 20. decembra.

Na programe dnešného rokovacieho dňa prebiehajúcej 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bude okrem iného aj opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.

Ako už SPF informoval na svojej internetovej stránke, k 25.10.2018 bolo zvolených 6 členov rady navrhovaných Vládou Slovenskej republiky.

Taktiež bol zvolený jeden člen navrhovaný Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Pre prípad, že na dnešnom rokovaní budú zvolení minimálne ďalší dvaja členovia navrhovaní výborom a rada bude môcť začať vykonávať svoju činnosť, SPF zverejnil návrhy právnych aktov tak, aby mohli byť prerokované ešte v tomto kalendárnom roku, 20. decembra 2018.