Oznam pre prijímateľov platieb vyplácaných šekovou poukážkou

7. februára 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje svojim klientom, že Poštová banka, a. s., ako zmluvný partner SPF pre emisiu šekových poukážok, od 1. marca 2020 zavádza poplatok vo výške 1,30 EUR za vyplácanie šekových poukážok na pošte.

Preplácanie šekov bude naďalej bezplatné na pobočkách Poštovej banky, a. s., ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.postovabanka.sk/obchodne-miesta/.