Oznámenie o vyhlásení výzvy PPA pre mladých poľnohospodárov

12. októbra 2015 |

Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry je zverejnené oznámenie zo dňa 15.7.2015, v časti PPA/ Projektové podpory/ PRV 2014-2020/ Výzvy
Výzva č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, vrátane všetkých jej príloh.
Viď. link http://www.apa.sk/index.php?navID=530