Slovenský pozemkový fond sa zúčastnil na veľtrhu Agrokomplex 2018

20. augusta 2018 |
V dňoch 16.-19.08. 2018 sa Slovenský pozemkový fond /ďalej aj „SPF“ alebo „fond“/ premiérovo zúčastnil 45. ročníka Agrokomplexu v Nitre, kde odprezentoval svoje nové logo, ktoré mení po vyše 25 rokoch. Autorom nového loga je kreatívne štúdio Visualcom.

SPF vstupuje do novej éry. V nedávnom období fond prešiel významnými zmenami ako napríklad zefektívňovanie procesov či elektronizácia agendy, ktorých cieľom je najmä to, aby sa fond priblížil verejnosti. A práve to má dokumentovať aj nová vizuálna identita, ktorá lepšie zosobňuje, čo SPF dnes predstavuje a aké sú jeho kompetencie.

SPF zároveň vyjadruje poďakovanie svojim partnerom, ktorí ho na výstavisku navštívili.