Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

16. februára 2022 |

Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

V Bratislave, 16.2.2022

  • Slovenský pozemkový fond (SPF) posilňuje komunikáciu so samosprávami, na riešenie problémov priamo v teréne budú určení dvaja noví manažéri
  • SPF si od toho sľubuje zintenzívnie vzájomnej komunikácie a promptnejšie riešenie potrieb samospráv i celej verejnej správy

 

SPF je dôležitým partnerom pre samosprávy, najmä pokiaľ ide o prevod, resp. nájom pôdy.

„V minulosti sa stávalo, že samosprávy nemohli zrealizovať projekty určené pre občanov (napr. cyklotrasy), lebo v SPF trvalo neúmerne dlho vybavenie ich žiadosti. Toto je neakceptovateľné. Chceme to zmeniť, preto posilňujeme náš tím, ktorí bude komunikovať so starostami a primátormi priamo v teréne,“ vysvetlil Ján Marosz, generálny riaditeľ SPF.

Na prevod a nájom pozemkov, alebo vydanie stanoviska je potrebné doložiť množstvo dokumentov. Stáva sa, že samosprávy majú problém s doložením niektorých podkladov, resp. ich kompletnosťou. SPF chce aj v tomto smere byť pre samosprávu parterom a pomáhať jej s vybavovaním administratívnych  náležitostí ich žiadostí.

Od 17.2. 2022 sú v SPF k dispozícii dvaja manažéri pre vzťahy s verejnou správou. Ich úlohou bude stretávať sa so starostami, primátormi a predstaviteľmi verejnej správy priamo v teréne.

„Naša pomoc pre samosprávy bude spočívať najmä v tom, že naši zamestnanci budú vedieť prísť do konkrétnej obce, za konkrétnym starostom a pomôcť urýchliť vybavenie ich žiadosti“, dodal Ján Marosz.

Kontakty na manažérov pre vzťahy s verejnou správou sú k dispozícii na
https://pozfond.sk/kontakty-spf/pre-samospravy/