SPF rozširuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

25. novembra 2021 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od piatka 26. novembra 2021 vrátane rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Od uvedeného dátumu nebude možné osobné podávanie pošty do centrálnej podateľne v sídle SPF v Bratislave. 

Opatrenie platí až do odvolania.

Pre doručovanie písomností adresovaných fondu je možné využiť služby Slovenskej pošty, a.s., prípadne elektronické doručovanie cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.