Zmena výšky nájomného v roku 2018

16. januára 2018 |

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018
Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.
Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %.