Zverejnenie životopisu Generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej

9. júna 2017 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 7.6.2017 bola menovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriana Šklíbová. V tejto súvislosti zverejňujeme životopis generálnej riaditeľky SPF.