Pozemkové spoločenstvo a poľovníctvo

Zákon o pozemkových spoločenstvách uvádza okrem spoločnej nehnuteľnosti aj nový typ pozemkových spoločenstiev, ktoré možno založiť vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností za účelom ich spoločného racionálneho obhospodarovania – pozemkové spoločenstvo a poľovníctvo.