Pozvánka na odbornú konferenciu

17. septembra 2018 |

Slovenský pozemkový fond, Združenie pestovateľov obilnín, Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice a Slovenský zväz olejninárov Vás pozývajú na odbornú konferenciu k téme “PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO Z POHĽADU SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU”, ktorá sa uskutoční dňa 26.09.2018 v kongresovej sále Agroinštitútu, š. p., Akademická 4, Nitra.

Bližšie informácie o programe a prihlasovaní: