SPF sa zúčastnil školenia policajtov a prokurátorov v Košiciach

27. septembra 2018 |

V priestoroch Inštitútu Vzdelávania Veterinárnych lekárov v Košiciach dnes prebehlo školenie príslušníkov Policajného zboru SR a prokurátorov z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Hlavnými témami školenia, ktoré bolo zorganizované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, boli nájomné vzťahy v poľnohospodárstve a systém priamych a projektových podpôr z Európskej únie.

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na školení prezentovali tému týkajúcu sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov od SPF.

Slovenský pozemkový fond sa aj týmto spôsobom snaží aktívne riešiť problematiku odhaľovania trestných činov v danej oblasti.