Aj s polenami pod nohami IDEME ĎALEJ

16. marca 2023 |

Slovenský pozemkový fond (SPF) pod vedením generálneho riaditeľa Jána Marosza reaguje na nedávne výhrady, obvinenia a osočovania, ktoré sa objavili v médiách. Poškodzujú dobré meno fondu, urážajú súčasných zamestnancov a vedome šíria nepravdy.

SPF reaguje na jednotlivé témy nasledovne:

Ľubomír Haviernik

Ľubomír Haviernik pracoval na pozícii riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa (GR). Skončenie jeho pracovného pomeru v skúšobnej dobe mu bolo oznámené na pracovisku osobne, a to ku 2. septembru 2022, o čom mu bolo zaslané aj písomné oznámenie, ktoré si v odbernej lehote však nevyzdvihol. V dobe od 30. augusta do 2. septembra 2022 stihol začať čerpať PN-ku. Tú napokon ukončil až vo februári 2023.

Dňa 21. februára 2023 zhruba o siedmej hodine ráno Ľubomír Haviernik (už päť mesiacov nebol zamestnancom fondu) prišiel do budovy SPF na Búdkovej v Bratislave, oklamal pracovníkov SBS-ky, že je zamestnancom fondu, vyžiadal si kľúče od dverí kancelárie personálneho oddelenia. Uvaril si kávu, vyložil si nohy na stôl, odkódoval skrine s personálnymi spismi a fotografoval osobné doklady zamestnancov SPF do svojho mobilného telefónu, čo je minimálne v rozpore so všetkými pravidlami slušného správania aj smernicami o GDPR.

Zároveň stihol navštíviť kanceláriu súčasného riaditeľa kancelárie GR, prehľadal mu pracovný stôl a pracovné zásuvky, a napriek opakovaným výzvam kancelárske priestory nechcel opustiť, a pokračoval v činnosti aj natáčaní ostatných zamestnancov, ktorí v tom čase boli v budove SPF.

Až privolaná policajná hliadka Ľubomíra Haviernika odviedla z priestorov fondu, zaistila mu mobilný telefón s nezákonne vyhotovenými snímkami, predviedli ho na policajné oddelenie, a tam na niekoľko hodín umiestnili do cely.

Týmto poukazujeme na nezákonné konanie menovaného. Celú vec už v súčasnosti rieši policajný zbor, a preto sa až do skončenia vyšetrovania k predmetnej záležitosti či osobe Ľubomíra Haviernika nebudeme viac vyjadrovať.

Katarína Ježíková

Citujeme výrok Kataríny Ježíkovej z rozhovoru, ktorý poskytla médiám v období, keď ako riadna zamestnankyňa SPF, a naviac predsedníčka odborov, bola oficiálne práceneschopná: „Pán generálny riaditeľ si schizofrenicky myslí, že sme všetci skorumpovaní.“

Z 18 ovocných sadov, ktoré boli v minulosti v SPF predané klientelisticky „ich ľuďom“, sedem z nich sprocesovala práve Katarína Ježíková, dlhodobá predsedníčka závodného výboru odborovej organizácie v SPF. Je preukázateľné, že Katarína Ježíková sa v minulosti stretávala, a dodnes sa stretáva, s politickými nominantmi, napríklad zo strany SMER– SD, pričom je pochopiteľné, že práve dnes, v období blížiacich sa parlamentných volieb, sa styky „nezávislej“ odborovej predáčky zintenzívňujú. Aj fotografie, ktoré sú verejne dostupné, sú dôkazom jej politických stykov.

V súvislosti s osobou Kataríny Ježíkovej sa spomína aj prieskum, respektíve anketa, ktorá má spochybniť postoj zamestnancov SPF k súčasnému vedeniu. Prieskum, ktorý realizovala medzi zamestnancami, však nie je ničím podložený, rovnako ako jeho výsledky, ktoré Katarína Ježíková prezentuje v médiách, tie sú navyše často rôzne a zmätočne interpretované. Oficiálne však nikde a nikdy neboli publikované, a preto ich nemožno ani relevantne vyhodnotiť, nie to ešte na ne reagovať.

Richard Takáč

Richard Takáč zo SMERU-SD argumentuje proti SPF zamestnávaním blízkych osôb, pričom upriamuje pozornosť na zamestnanie syna generálneho riaditeľa Jána Marosza. Z jeho úst zaznelo napríklad tvrdenie: „Samotný generálny riaditeľ si na dohodu zamestnal vlastného syna.“ 

Syn Jána Marosza skutočne počas leta 2022 brigádoval v SPF, avšak výzva, a teda možnosť zamestnať príbuzných alebo rodinných príslušníkov v rámci projektu „Spisová zápcha“ počas letných mesiacov, bola adresovaná všetkým zamestnancom SPF. Dohoda syna Jána Marosza, rovnako tak výška jeho odmeny, sa nevymykajú obvyklým štandardom SPF. Navyše túto dohodu podpísal vtedajší riaditeľ kancelárie GR Ľubomír Haviernik.

K stanoviskám

Zákaz vydávania súhlasných stanovísk SPF vydal generálny riaditeľ len pre výstavbu stavieb súkromných osôb a developerov na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, čím sa zastavili nekalé praktiky zavedené vo fonde za vlády strany SMER- SD. Výnimky z tohto zákazu boli udelené výlučne na verejnoprospešný účel.

Záver:

SPF sa nedá odradiť, aj naďalej sa sústredí na plnenie toho, čo je jeho skutočným poslaním – pomôcť ľuďom vybaviť ich žiadosti na fonde a dobre spravovať poľnohospodársku pôdu.