Upozornenie pre verejnosť

Upozornenie pre verejnosť

Upozornenie pre verejnosť | Zamestnanci Slovenského pozemkového fondu sa v dňoch 17. a 18. októbra 2022 (pondelok a utorok) zúčastnia celoslovenskej porady. Upozorňujeme verejnosť, že počas týchto dní budú jednotlivé pracoviská fungovať v obmedzenom režime. Ďakujeme...
Pozor! Zmena legislatívy v oblasti prevodov

Pozor! Zmena legislatívy v oblasti prevodov

Pozor! Zmena legislatívy v oblasti prevodov | Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Ide o zákon č....

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022 8. augusta 2022 | Oznámenie Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022   Rada Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude zasadať 08.09.2022. Právne akty, ktoré budú predložené na Rokovanie Rady SPF si môžete pozrieť tu...