Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra

Ponuka na prenájom pozemkov (vinice) – k. ú. Modra 17. mája 2022 | Oznámenie Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“) oznamuje v zmysle § 2 ods. 21 nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z .z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a...

SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb

28. februára 2022 | Oznámenie SPF vo farbách Medzinárodného dňa zriedkavých chorôbPosledný februárový deň si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb.Aj Slovenský pozemkový fond sa pripája k tejto celosvetovej udalosti vysvietením svojej budovy vo...