Aktuálne – SPF na stretnutí s farmármi v Košiciach konzultuje ich problémy

26. apríla 2018 |
Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu na stretnutí s farmármi v Košiciach momentálne konzultujú ich problémy, týkajúce sa užívateľských vzťahov k pôde v správe a nakladaní SPF. Farmárom sú poskytované odborné informácie a poradenstvo v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie fondu.