Národná rada Slovenskej republiky zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu

22. mája 2019 |

Národná rada Slovenskej republiky na svojej prebiehajúcej 45. schôdzi zvolila ďalšieho člena Rady Slovenského pozemkového fondu, navrhovaného Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vo včerajšom tajnom hlasovaní bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov za člena rady zvolený Doc. Ing. Ján  Ilavský, CSc. Trojročné funkčné obdobie zvoleného člena rady fondu začne plynúť dnes, t. j. 22. mája 2019.
„Riadne zvolených je tak všetkých 11 členov rady. Od 1. júna dochádza k zmene celkového počtu členov rady, ktorých bude po novom 13. Pribudol zástupca navrhovaný združením miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, a jedného ďalšieho člena bude navrhovať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora“ uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.
Profily všetkých členov Rady Slovenského pozemkového fondu sú zverejnené na internetovej stránke Slovenského pozemkového fondu organizačná štruktúra