Revír Teplú Vodu získala Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská

24. augusta 2018 |
Nadpolovičná väčšina vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Poľovnom revíri Teplá Voda, schválila na svojom zhromaždení výšku náhrady za užívanie revíra. Tá bola stanovená na čiastku 10 eur za hektár na rok, a to bez ohľadu na druh pozemku.

Na zhromaždení sa tiež ako užívateľ Poľovného revíra Teplá Voda schválila Poľovnícka organizácia Lesy, Lúky, Uhliská.

Zhromaždenia sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Jeho zástupca hlasoval za užívateľa, ktorý získal najviac hlasov prítomných splnomocnencov vlastníkov. Zmluvu o užívaní poľovného revíra Poľovníckou organizáciou Lesy, Lúky, Uhliská bude (na základe výsledku hlasovania zhromaždenia) podpisovať Slovenský pozemkový fond a obec Uhliská. O zhromaždení a jeho priebehu sa vyhotovila notárska zápisnica.