Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný, SAS zavádza

7. septembra 2018 |
Slovenský pozemkový fond sa ohradzuje voči včerajším vyjadreniam opozičných poslancov strany Sloboda a Solidarita Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku. Tvrdili, že fond je z dôvodu skončenia trojročného funkčného obdobia členov Rady Slovenského pozemkového fondu od augusta nefunkčný, čo nie je pravda. „Slovenský pozemkový fond nie je paralyzovaný. Tak ako doteraz, aj naďalej vykonávame všetky funkcie, ktoré súvisia s našimi kompetenciami, komunikujeme s farmármi, samosprávou i fyzickými osobami. Aj bez Rady fondu riešime všetky potrebné veci,“ vyhlásila Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Ako doplnila, fond je aktívny a návštevu parlamentného výboru, ku ktorej má dôjsť v najbližšom období, víta: „Slovenský pozemkový fond je na ňu pripravený.“

Faktom tiež je, že hoci Rade Slovenského pozemkového fondu prednedávnom skončilo riadne trojročné funkčné obdobie a noví členovia zatiaľ neboli zvolení, Slovenskému pozemkovému fondu nebráni, aby vo svojej činnosti pokračoval a naďalej pripravoval návrhy právnych aktov, ktoré podliehajú schváleniu v Rade fondu. Nehrozí tak teda ani to, že by farmári nemohli pracovať na poliach – ako tvrdili opoziční poslanci.

Navyše, všetci poslanci, ktorí boli prítomní na včerajšom zasadnutí výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, boli informovaní, že značná časť agendy fondu nie je viazaná na odporúčacie stanovisko Rady Slovenského pozemkového fondu. Podľa platnej legislatívy Rada schvaľuje len právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe fondu na iné osoby.

Ako určuje štatút Rady Slovenského pozemkového fondu, Rada zasadá najmenej raz za dva mesiace, teda minimálne šesť krát ročne. V tomto roku Rada riadne zasadala nepretržite každý mesiac, teda spolu osem krát, naposledy 2. augusta 2018.