SPF rozširuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

13. marca 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od pondelka 16. marca 2020 rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Okrem zrušenia stránkových hodín na všetkých regionálnych odboroch SPF, ktoré platí od stredy 11. marca 2020, od pondelka 16. marca 2020 nebude možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. 

Obe uvedené opatrenia platia až do odvolania.