Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k tlačovej konferencii SaS z 25.4.2018

25. apríla 2018 |

V súvislosti s informáciami prezentovanými na tlačovej konferencii SaS uskutočnenej dnes 25.4.2018 Slovenský pozemkový fond zaujíma nasledovné stanovisko.

Slovenský pozemkový fond (SPF) sa nezúčastnil na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo uskutočniť dňa 24.04.2018. Dôvodom bolo, že mu pred termínom zhromaždenia boli doručené podnety Obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie p. Štubňu konať v ich mene na predmetnom zhromaždení. SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil.

Pri prehodnotení účasti na zhromaždení SPF zohľadnil aj skutočnosť, že v predmetnom revíre je platná zmluva, ktorá ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. Ďalej pri prehodnotení účasti na zhromaždení fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám p. Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF.

Slovenský pozemkový fond považuje za nevyhnutné v prvom rade prešetriť skutočnosti uvedené v doručených podnetoch, a taktiež skutočnosti, na ktoré poukázal p. Štubňa.

Zároveň sa ospravedlňujeme nevybavenej žiadosti o stretnutie občana dňa 23.04.2018. Generálna riaditeľka SPF je pripravená toto stretnutie zrealizovať bezodkladne. Odporúčame všetkým občanom, aby sa na stretnutie ohlásili vopred a dohodli si riadny termín. Predídu tak zbytočnému čakaniu, resp. nevybaveniu žiadosti.