Stanovisko SPF k tlačovej konferencii Generálneho prokurátora SR

16. júla 2018 |
K vyjadreniam Generálneho prokurátora SR, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii k výsledkom preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov, Slovenský pozemkový fond uvádza, že fond o prideľovaní dotácií poľnohospodárom nerozhoduje ani ho nekontroluje.

SPF vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR a nezistených vlastníkov, a tieto prenajíma žiadateľom podľa kritérií, ktoré sú stanovené v zákone č. 504/2003 Z. z. a nariadení vlády SR č. 238/2010 Z. z..

SPF nemá zo zákona povinnosť skúmať, či nájomca poberá dotácie alebo nie.