Infoservis

SPF nájomné vzťahy v poľnohospodárstve

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) poskytuje aktuálne informácie súvisiace s činnosťou SPF.

  • Na základe účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 oznamujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje činnosti zodpovednej osoby pre Slovenský pozemkový fond: Ing. Tomáš Dopirák; e-mail: dopirak@osobnyudaj.sk; tel. č.: +4212/800 800

  • Medziročná priemerná inflácia vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky:
  • Register prebytočného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu je možné nájsť na webovej stránke: www.ropk.sk.
    Register partnerov verejného sektora www.justice.gov.sk.

www.pohladavkystatu.sk