Nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva – dodatky

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

wdt_ID Slovenský pozemkový fond Cena:
1 Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A4 0,10 €
2 Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A3 0,50 €
3 Náklady spojené s obstaraním diskety 0,50 €
4 Náklady spojené s obstaraním kompaktného disku (CD) 1,00 €
5 Náklady spojené s obstaraním obálky A4 0,10 €
6 Náklady spojené s obstaraním obálky A5 0,10 €
7 Náklady spojené s odoslaním informácie poštou podľa aktuálneho cenníka poštových služieb
8 Náklady spojené s odoslaním informácie e-mailom, faxom, telefonicky 0,00 €