Nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva – dodatky

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
07.03.202428.02.202422.02.2024

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

wdt_IDSlovenský pozemkový fondCena:
1Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A40,10 €
2Vyhotovenie 1 strany kópie požadovanej informácie vo formáte A30,50 €
3Náklady spojené s obstaraním diskety0,50 €
4Náklady spojené s obstaraním kompaktného disku (CD)1,00 €
5Náklady spojené s obstaraním obálky A40,10 €
6Náklady spojené s obstaraním obálky A50,10 €
7Náklady spojené s odoslaním informácie poštoupodľa aktuálneho cenníka poštových služieb
8Náklady spojené s odoslaním informácie e-mailom, faxom, telefonicky0,00 €