Nájomné zmluvy na nepoľnohospodársky účel – dodatky

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od
27.02.2020 25.02.2020 13.02.2020

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.