Nájomné zmluvy na poľnohospodársky účel – dodatky

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
14.12.202206.12.202230.11.2022

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.