Nájomné zmluvy na poľnohospodársky účel – dodatky

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
05.10.202327.09.202321.09.2023

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.