Nájomné zmluvy na poľnohospodársky účel

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
12.12.202304.12.202328.11.2023

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.