Mladých poľnohospodárov potrebujeme ako soľ. Oni zasa našu pomocnú ruku.

6. marca 2023 |
Aktívnych poľnohospodárov potrebujeme v našej krajine ako soľ. Slovenský pozemkový fond (SPF) sa snaží priložiť ruku k dielu a pomôcť im. Podporuje mladých farmárov naprieč Slovenskom a uľahčuje im prístup k pôjde. No nielen to a nielen im. SPF chce byť čo najbližšie ku všetkým, ktorí sa na fond obracajú s požiadavkami a denne mu adresujú stovky podnetov či žiadostí.

Dobrou správou je, že v rámci projektu „Spisová zápcha“ sa SPF úspešne podarilo pohnúť so zdedenou agendou z minulých rokov, ale aj zefektívniť procesy a lepšie zvládať nápor nových prichádzajúcich žiadostí. Fond sa zároveň čoraz viac snaží skvalitňovať služby pre občanov a prinášať moderné riešenia.

Pôdu v Špačinciach, ktorá sa kedysi stala obeťou nekalých praktík a podvodu s ovocnými sadmi, sa podarilo odovzdať do rúk aktívneho farmára Bohuša Beránka tiež iba vďaka usilovnej práci zamestnancov SPF. Mladý poľnohospodár polia teraz využije na pestovanie strukovín či ďalších plodín, čo môže pomôcť väčšej sebestačnosti krajiny. Myslí aj na kriticky ohrozené včelstvá, a vysadí zmesi bylín, ktoré sú pre opeľovače prospešné.

Podnikateľ Bohuš Beránek pôsobí v okolí Trnavy šesť rokov, no vzťah k poľnohospodárstvu má vďaka svojmu otcovi už od detstva. Tento mladý gazda je príkladom toho, že hospodáriť s pôdou na Slovensku má zmysel aj budúcnosť, a z jeho oduševnenia si môžu brať motiváciu aj mnohí ďalší. SPF si je vedomý, že pomocná ruka sa mladým farmárom vždy zíde, a preto v nej bude aktívne pokračovať.

Takmer 60 hektárov najúrodnejšej pôdy, ktorú na Slovensku máme, dostane Bohuš Beránek do správy na desať rokov. Získal ju objektívne v otvorenej súťaži, do ktorej sa zapojil spolu s ďalšími záujemcami, po tom, keď sa SPF tento kedysi problémový pozemok podarilo získať späť do svojej správy.

Pôdu mladému podnikateľovi symbolicky odovzdal generálny riaditeľ SPF Ján Marosz v piatok 3. marca 2023. Pozrite si video priamo zo Špačiniec. SPF praje mladému farmárovi veľa úspechov!