Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:▸
Čítať viac