Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že dňom 16.júna 2016 boli menovaní do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu JUDr. Dušan Hačko a do funkcie námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Ing. Boris Brunner.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž (2. kolo)

Obchodná verejná súťaž (2. kolo)▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam obchodná verejná súťaž

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam o výške nájomného

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2016 :▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam k § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že pri výkone oprávnení, ktoré mu vyplývajú pri správe a nakladaní podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 10 ods. 3 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 97/2013 Z.z.“) vyžaduje od pozemkových spoločenstiev pri uzatváraní nájomnej zmluvy nasledujúce doklady:▸
Čítať viac
Stanovisko /

Stanovisko k otázkam redaktorky Veroniky Šmiralovej (aktuality.sk)

STANOVISKO K OTÁZKAM REDAKTORKY VERONIKY ŠMIRALOVEJ (AKTUALITY.SK)▸
Čítať viac