Zoznam nezistených vlastníkov

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči pôdy si tak môžu vyhľadať vlastníctvo po svojich predkoch. 

Zoznam je kvôli jeho rozsahu rozdelený do siedmych súborov podľa katastrálnych území:

K dispozícií je aj zozipovaný súbor, ktorý má po rozbalení 284 MB, je vhodný pre spracovanie v informačných systémoch rôznych inštitúcií a preto odporúčame pri práci s ním používať textové editory (napr. Notepad++) alebo iné aplikácie.

Zároveň sa zverejňuje i zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany SPF prevedené v sledovanom období 1. 1. – 31. 12. 2022. Ide o pilotný projekt k sledovaniu prevedených vlastníckych práv nezistených vlastníkov, ktorý bude aktualizovaný v polročných cykloch, počínajúc 1. 1. 2023.