Výročné správy

Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2022
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2021
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2020
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2019
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2018
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2017
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2016
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2014
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2008
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2007
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2006
Slovenský pozemkový fond - výročná správa 2005