Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Verejný prístup k informáciám
  3. Výročné správy

Výročné správy


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2022

SPF výročná správa 2022


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2021

SPF výročná správa 2021


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2020

SPF výročná správa 2020


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2019

SPF výročná správa 2019


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2018

SPF výročná správa 2018


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2017

SPF výročná správa 2017


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2016

SPF výročná správa 2016


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2015

Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2015 – oprava


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2014

Vyročná správa za rok 2014


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2013


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2012


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2011


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2010


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2008

SPF výročná správa 2008


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2007

SPF výročná správa 2007


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2006

SPF výročná správa 2006


Slovenský pozemkový fond – výročná správa 2005

SPF výročná správa 2005


Späť na verejný prístup k informáciám