Zmluvy na prerokovanie

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od
19.12.2019 17.12.2019 05.12.2019

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.