Zmluvy na prerokovanie

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od
30.01.2020 28.01.2020 16.01.2020

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.