Zmluvy na prerokovanie

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od
11.03.2021 04.03.2021 18.02.2021

OZNAM

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.