Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Nasledujúce zasadnutie rady pozemkového fondu sa uskutoční dňa 4. 4. 2024

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od

OZNAM:

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.