Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Aktuálny termín zasadnutia Rady Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude 06.10.2022.

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
06.10.202228.09.202222.09.2022

OZNAM:

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.