Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Nasledujúce zasadnutie rady pozemkového fondu sa uskutoční dňa 12.12. 2023.

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
12.12.202304.12.202328.11.2023

OZNAM:

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.