Zmluvy na prerokovanie

Zasadnutie Rady SPF bude dňa Námietky môžete podávať do Zmluvy je možné prezerať a námietkovať od

OZNAM
V súčasnosti nemá Rada Slovenského pozemkového fondu potrebný počet členov. Z tohto dôvodu nie sú našej stránke zverejnené žiadne zmluvy na prerokovanie. Akonáhle bude Rada SPF uznášaniaschopná a bude známy termín jej zasadnutia, budú uverejnené zmluvy na prerokovanie a bude možné k nim podať námietky.