Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Aktuálny termín zasadnutia Rady Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude 2.2.2023.

Zasadnutie Rady SPF bude dňaNámietky môžete podávať doZmluvy je možné prezerať a námietkovať od
02.02.202325.01.202319.01.2023

OZNAM:

V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.