Zmluvy prerokované v Rade SPF

Prehľad návrhov právnych aktov prerokovaných Radou fondu od 01.01.2021, s možnosťou vyhľadávania podľa základných kritérií, vrátane dátumu prerokovania a výsledku prerokovania: