Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznam pre verejnosť /

Výzvy na predkladanie ponúk na sťahovacie služby

V zmysle Pokynu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu č. 6/2016 o pravidlách verejného obstarávania v podmienkach Slovenského pozemkového fondu (čl.2, bod 2, písm d) žiadame Vás o predkladanie ponúk na sťahovacie služby
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Naďalej platia prísne protiepidemiologické opatrenia

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom pripomína platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zmena organizačnej štruktúry SPF

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF. Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia, prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Call Centrum SPF – nedostupnosť služieb

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že zajtra, t. j. 13. novembra 2020, nebudú z technických príčin dostupné služby CALL CENTRA SPF.
Čítať viac