Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Rada SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že v súčasnosti nemá Rada Slovenského pozemkového fondu potrebný počet členov. Z tohto dôvodu nie sú na internetovej stránke fondu zverejnené žiadne zmluvy na prerokovanie. Akonáhle bude Rada SPF uznášaniaschopná a bude známy termín jej zasadnutia, budú uverejnené zmluvy na prerokovanie a bude možné k nim podať námietky.
Čítať viac
Oznámenie /

SPF rozširuje opatrenia proti koronavírusu COVID-19

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od piatka 26. novembra 2021 vrátane rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie

• Od 1.11.2021 je generálnym riaditeľom SPF Ján Marosz • Vzniká tím odborníkov, ktorí v SPF uskutočňujú očakávané zmeny, výsledkom ktorých bude urýchlenie procesov a zamedzia korupčnému správaniu • K 13.11.2021 eviduje SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí, manažment pripravuje plán, ako túto situáciu riešiť • Nové vedenie SPF už počas prvého týždňa identifikovalo ďalší zdroj príjmu do rozpočtu fondu. Ide o jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena za stožiare vysokého napätia na pozemkoch v správe fondu. Už v tomto roku ide o 700.000€. Tieto prostriedky SPF budú slúžiť aj na skvalitnenie služieb pre občanov.
Čítať viac
Oznámenie /

Novým generálnym riaditeľom SPF sa stal Mgr. Ján Marosz

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. novembra 2021 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal Mgr. Ján Marosz. O vymenovaní nového štatutára SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2021.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF.
Čítať viac
Oznámenie /

Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že od utorka 07.09.2021 vrátane bude v prevádzke nová telefonická Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine.
Čítať viac