Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že od utorka 07.09.2021 vrátane bude v prevádzke nová telefonická Infolinka Centra stanovísk a vecných bremien SPF v Martine.
Čítať viac
Tlačová správa /

Stanovisko SPF k vyjadreniam ministra Vlčana po rokovaní Vlády SR

K dnešným vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, p. Vlčana, po rokovaní Vlády SR Slovenský pozemkový fond uvádza, že spor “Slanské lesy” bol právoplatne ukončený v roku 2014. Počas celého trvania súdneho sporu bola zastupujúcou advokátkou Slovenského pozemkového fondu JUDr. Sopková. SPF uzatvoril zmluvu o právnej pomoci s AK Miškovič až v roku 2020.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond uspel v súdnom spore so spoločnosťou A.L.K. Humenné, spol. s r.o.

V súdnom spore, v ktorom sa spoločnosť A.L.K. Humenné, spol. s r.o. domáhala zaplatenia 434.414,35 EUR s príslušenstvom z titulu nároku na náhradu škody voči SPF, Krajský súd v Prešove na základe odvolania podaného Slovenským pozemkovým fondom zmenil rozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 07.06.2019 tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol.
Čítať viac
Tlačová správa /

Rozhovor s novou generálnou riaditeľkou SPF

V rozhovore s novou generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Mgr. Janou Štilichovou sa o. i. dozviete aké zmeny plánuje na pozemkovom fonde, čo si myslí o zadržaní a väzbe svojej predchodkyne, ako na fonde uzavreli tému okolo advokáta Michala Miškoviča, čo prinesie nová reorganizácia systému práce na úrade a kedy a ako sa vysporiadajú všetky reštitúcie na Slovensku.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Nová organizačná štruktúra SPF

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Sťahovacie služby – výzva na predkladanie ponúk k zákazke

Slovenský pozemkový fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Sťahovacie služby“.
Čítať viac