Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznámenie /

Hromadné čerpanie dovolenky

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od pondelka 27. decembra 2021 do piatka 31. decembra 2021 vrátane zamestnanci SPF čerpajú nariadenú hromadnú dovolenku.
Čítať viac
Oznámenie /

Slovenský pozemkový fond má novú námestníčku

Včera (8. decembra 2021) odvolala Vláda SR z funkcie námestníka Slovenského pozemkového fondu Ing. Petra Kubalu. Za novú námestníčku Slovenského pozemkového fondu Vláda SR vymenovala JUDr. Adrianu Muráňovú. Vedenie SPF vyjadruje p. Kubalovi veľké poďakovanie za vykonanú prácu a novej námestníčke praje veľa úspechov a tvorivých síl.
Čítať viac
Oznámenie /

Rada SPF

Slovenský pozemkový fond týmto žiadateľom a klientom oznamuje, že v súčasnosti nemá Rada Slovenského pozemkového fondu potrebný počet členov. Z tohto dôvodu nie sú na internetovej stránke fondu zverejnené žiadne zmluvy na prerokovanie. Akonáhle bude Rada SPF uznášaniaschopná a bude známy termín jej zasadnutia, budú uverejnené zmluvy na prerokovanie a bude možné k nim podať námietky.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond: hľadáme priestor na zlepšovanie

• Od 1.11.2021 je generálnym riaditeľom SPF Ján Marosz • Vzniká tím odborníkov, ktorí v SPF uskutočňujú očakávané zmeny, výsledkom ktorých bude urýchlenie procesov a zamedzia korupčnému správaniu • K 13.11.2021 eviduje SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí, manažment pripravuje plán, ako túto situáciu riešiť • Nové vedenie SPF už počas prvého týždňa identifikovalo ďalší zdroj príjmu do rozpočtu fondu. Ide o jednorazovú náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena za stožiare vysokého napätia na pozemkoch v správe fondu. Už v tomto roku ide o 700.000€. Tieto prostriedky SPF budú slúžiť aj na skvalitnenie služieb pre občanov.
Čítať viac
Oznámenie /

Novým generálnym riaditeľom SPF sa stal Mgr. Ján Marosz

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. novembra 2021 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal Mgr. Ján Marosz. O vymenovaní nového štatutára SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2021.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond spúšťa elektronické podpisovanie odosielanej korešpondencie

Slovenský pozemkový fond spúšťa v skúšobnej prevádzke podpisovanie odosielanej korešpondencie kvalifikovaným elektronickým podpisom. Cieľom je vybavovanie väčšiny typov žiadostí výlučne v elektronickej forme.
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF.
Čítať viac