Kolektívna zmluva

V súlade s ustanovením § 231 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany Slovenský pozemkový fond, zastúpený Mgr. Jánom Maroszom, generálnym riaditeľom SPF a JUDR. Adrianou Muráňovou, námestníčkou generálneho riaditeľa a Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri SPF, zastúpená Katarínou Ježíkovou, predsedníčkou závodného výboru a Ing. Stanislavom Andrášim, členom závodného výboru, uzatvorili túto kolektívnu zmluvu: