Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Verejný prístup k informáciám
  3. Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

V súlade s ustanovením § 231 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany Slovenský pozemkový fond, zastúpený Mgr. Jánom Maroszom, generálnym riaditeľom SPF a JUDR. Adrianou Muráňovou, námestníčkou generálneho riaditeľa a Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri SPF, zastúpená Katarínou Ježíkovou, predsedníčkou závodného výboru a Ing. Stanislavom Andrášim, členom závodného výboru, uzatvorili túto kolektívnu zmluvu:

Kolektívna zmluva na roky 2023-2024

Späť na verejný prístup k informáciám