Nájom

Slovenský pozemkový fond môže prenajať mladému či malému poľnohospodárovi alebo mikropodniku poľnohospodárske pozemky na poľnohospodárske účely. Postupuje pri tom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a rozdelení pozemkov podľa kategórií. Slovenský pozemkový fond posúdi žiadosť o prenájom a následne vyzve žiadateľa k podpisu nájomnej zmluvy, ktorú vypracuje alebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné doplniť k žiadosti potrebné doklady.