Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Nájom

Nájom

Poľnohospodársky účel

(všeobecne záväzne predpisy, prílohy k žiadosti, postup vybavenia žiadosti)

Nepoľnohospodársky účel

(všeobecne záväzne predpisy, prílohy k žiadosti, postup vybavenia žiadosti)

Mladý poľnohospodár a malý podnik

(informácie pre mladých poľnohospodárov a zoznam žiadostí záujemcov o prenájom pozemkov)

Zníženie nájomného

(zníženie nájomného z dôvodov mimoriadnych okolností a pokyny pre nájomcu)

Časté otázky

(najčastejšie otázky žiadateľov o nájom)