Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Verejný prístup k informáciám
  3. Verejné obstarávanie archív

Verejné obstarávanie archív

content

Späť na verejný prístup k informáciám
Informácie o bankových účtoch

Bežný účet, depozitný účet

Dohody o spolupráci

Dohody o vzájomnej spolupráci, memorandá, …

Zmluvy prerokované v Rade SPF

Prehľad návrhov právnych aktov prerokovaných Radou fondu.

Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Zmluvy na prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí rady SPF.

Prehľady nájomných zmlúv

Zoznam platných nájomných zmlúv.

Uzatvorené zmluvy

Archív uzatvorených zmlúv.

Verejné obstarávanie archív

Archív verejného obstarávania pre SPF.

Výročné správy

Archív výročných správ.

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na roky 2023-2024.

Zoznam nezistených vlastníkov

Má informatívny charakter.

Zoznam žiadostí o prenájom

Zoznam obsahuje informácie o žiadateľoch.