Verejné obstarávanie archív

Profil verejného obstarávateľa

Verejné súťaže

2013 – archív

Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Enterprise Agreement a súvisiacich služieb

2012 – archív

Podlimitná zákazka: Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
Podlimitná zákazka: Výber poskytovateľa poistenia osobných motorových vozidiel
Podlimitná zákazka: Poskytovanie geodetických prác pre potreby RO SPF Košice, Michalovce, Poprad, Rožňava a Spišská Nová Ves
Nadlimitná zákazka: Poskytovanie právnych služieb pre Bratislavský región
Podlimitná zákazka: Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora

2011 – archív

Podlimitná zákazka: Výber dodávateľa pohonných hmôt prostredníctvom platobných kariet
Podlimitná zákazka: Výber dodávateľa tonerov a cartridgov do tlačiarní, fotokopírovacích strojov a faxov

2010 – archív

Podlimitná zákazka: Vyhotovenie technických podkladov - geometrických plánov v územnej pôsobnosti RO SPF Martin
Podlimitná zákazka: Vyhotovenie geometrických plánov - technické podklady pre reštitučné konania v k.ú. Abramová, Polerieka (Laclavá), Brieštie (Hadviga) a Slovenské Pravno
Podlimitná zákazka: Vyhotovenie geometrických plánov - technické podklady pre reštitučné konania v k.ú. Čremošné, Horná Štubňa, Dolný Turček, Horný Turček a Sklené

Rokovacie konania

2013 – archív

Odstránenie havarijného stavu AB RO SPF Banská Bystrica

Podprahové zákazky

2013 – archív

2012 – archív

2011 – archív

2010 – archív

2009 – archív

Geodetické práce pre zriadené záhradkové osady - Regionálne odbory Slovenského pozemkového fondu Dunajská Streda, Nitra, Levice, Topolčany, Žiar nad Hronom a Rožňava

2008 – archív

Geodetické práce pre zriadené záhradkové osady - Regionálne odbory Slovenského pozemkového fondu Senica, Žilina, Martin, Nové Zámky, Trebišov a Liptovský Mikuláš
Poskytovanie právnych služieb pre RO SPF Prešov, Bardejov, Humenné, Poprad, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou

Nadlimitné zákazky

Verejné súťaže (2013 – archív)

Rokovacie konania so zverejnením (2013 – archív)

Podlimitné zákazky

Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2013 – archív)

Podklady k pozemkom v k.ú. Záhorská Bystrica a Petržalka (nezaložený LV)
Podklady k pozemkom v k.ú. Záhorská Bystrica a Petržalka (založený LV)
Právne poradenstvo a zastupovanie SPF v súdnom konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
Komplexné služby v bezpečnosti informačných systémov a ochrany aktív
Pasportizácia katastrálneho územia Ružinov, miestna časť Bratislavy

Zákazky obstarávané podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (2014 – aktuálne)

Ročné predplatné na softvérový produkt ochrany emailovej komunikácie a jeho implementáciu.
Štúdia realizovateľnosti projektu (zosúladenie skutočných druhov pozemkov s evidenciou katastra).

Správa o zákazkách podľa § 91 ods.1 písm.a)