Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Tlačová správa /

Pri pozemkových úpravách musíme byť aktívni všetci. Zhodli sa lídri agrosektora na konferencii Slovenského pozemkového fondu

Riešenie rozdrobenosti pôdy je kľúčovou agendou všetkých inštitúcií naprieč agrosektorom. Vyplýva to z dnešnej konferencie Ako zjednotiť slovenskú pôdu, ktorú zorganizoval Slovenský pozemkový fond v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. Témou sú pritom pozemkové úpravy. Od tých lídri očakávajú, že vyriešia  problém rozdrobenosti, ktorá sa dotýka všetkých odvetví hospodárstva. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF: Našu pôdu musíme zjednotiť. Je to naša priorita

Slovenský pozemkový fond (SPF) volá po aktivite pri riešení problematiky rozdrobenosti pozemkov. Tá totiž nekomplikuje život iba slovenským farmárom, ale aj bežným ľuďom. „Rozdrobenosť pozemkov bráni investíciám, predlžuje realizáciu stavieb vo verejnom záujme ako sú cesty, školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb,“ približuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. ▸
Čítať viac
Oznámenie /

Zmena stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že s účinnosťou od 01. októbra 2019 dochádza k zmene stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF. Stránkové dni v pracovnom týždni sú na regionálnych odboroch SPF od uvedeného dátumu stanovené nasledovne: v pondelok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod., v stredu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. ▸
Čítať viac
Stanovisko /

Pracovné stretnutie so zástupcami ASYF

Dňa 24.9.2019 sa na pôde generálneho riaditeľstva SPF uskutočnilo stretnutie generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej a zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF. Okrem pripravovanej novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách boli predmetom stretnutia konkrétne požiadavky ▸
Čítať viac
Konferencia /

HN Konferencia

Ako zjednotiť slovenskú pôdu – Kto aktuálne vlastní slovenskú pôdu. Ako sa vedia farmári dostať k pôde SPF. Ako sú nastavené mechanizmy a majú vôbec šancu. Aké zmeny by potrebovali pôdohospodári a aké zmeny by chcel štát. V akom stave sú aktuálne pozemkové úpravy na Slovensku. V ktorých regiónoch postupujú, v ktorých zaostávajú. Aké reálne problémy pozemkové úpravy spôsobujú majiteľom. ▸
Čítať viac
Oznámenie /

CALL CENTRUM SPF

Slovenský pozemkový fond svojim klientom touto cestou oznamuje, že dňa 30. augusta 2019 (piatok) došlo k dočasnému výpadku služieb CALL CENTRA SPF a to z technických príčin na strane poskytovateľa telekomunikačných služieb. Z uvedeného dôvodu sa klienti SPF v daný deň dovolali len do odkazovej služby, ktorá je aktívna v čase mimo úradných hodín CALL CENTRA SPF. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Slovenský pozemkový fond sa opäť predstavil na AGROKOMPLEXE

Na 46. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. až 25. augusta v Nitre, sa zúčastnil aj Slovenský pozemkový fond. Tento krát sa zameral na zrealizované a pripravované projekty. Návštevníci obľúbeného nitrianskeho výstaviska AGROKOMPLEX mohli už druhý rok po sebe navštíviť informačný stánok Slovenského pozemkového fondu v pavilóne M2 ▸
Čítať viac