Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznam pre verejnosť /

Zmena organizačnej štruktúry SPF

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Hromadné čerpanie dovolenky. Platné protiepidemiologické opatrenia SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF. Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia, prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zlúčenie regionálnych odborov SPF Žilina a Martin

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.
Čítať viac
Tlačová správa /

V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

COVID-19 – rozšírenie protiepidemiologických opatrení SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na sprísnenie vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

COVID-19 – zrušenie stránkových hodín na regionálnych odboroch SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú od stredy 30. septembra 2020 vrátane zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 08. septembra 2020 do odvolania, zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.
Čítať viac